ATTENTIE!!!!!

De eerst best volgende jeugd avond voor de Astro Rakkers en de Astro 10's zal plaats vinden op vrijdag avond 11 Oktober.
De avonden van zowel de Astro Rakkers als de Astro 10's zijn tot nadere order samengevoegd tot 1 groep.
Het hoe en waarom wordt op deze avond toegelicht.
De avond zal worden gevuld met leuke bezigheden verzorgt door Machiel en Cisca.

Sterrenwacht winter 2018
Foto Koen Buikstra

Welkom op de site van Sterrenwacht "Tweelingen" Spijkenisse.
We hebben de voorjaar basiscursus sterrenkunde 2019 weer achter de rug.
Welke met veel plezier werd gevolgd door een groep van 7 mensen.
Deze mensen zijn weer een stukje verder op weg geholpen met deze prachtige hobby.
Wanneer er weer een cursus komt moeten we even bezien.
Dit voorjaar waren er maar 7 cursisten en dat was net aan om de cursus door te laten gaan.
We gaan als alles goed verloopt en er voldoende vrijwilligers zijn deelnemen aan de eerste zonnekijkdag op 7 juli.
Waar wij dit gaan organiseren is nog niet bekend.
Dit kan bij de sterrenwacht zijn of in het centrum van spijkenisse.
Dit moeten we nog even bekijken.
Hou voor alle activiteiten onze website en faceboek goed in de gaten.